Ászf


HENZOL-TURBO KFT.
Ügyvezető: Kiss Henrik

Székhely/Telephely:
1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 15. fszt.7.
Adószám: 22706890-2-43
Közösségi adószám: HU22706890
Cégjegyzékszám: 01-09-939867
IBAN: HU28-10100826-04978600-01003000

Telefon:
06-70-770-6200

E-mail:
rendeles@henzol.hu

Általános szerződési feltételek

Garancia
Cégünk az általa értékesített turbófeltöltőkre és azok alkatrészeire a 2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerinti szavatosságot vállal a megvásárolt termékre a termék vételáráig. Alkatrészek vásárlása esetén 6 hónap szavatosságot vállalunk, km megkötés nélkül.Új turbófeltöltő vásárlása esetén 12 hónap szavatosságot vállalunk, km megkötés nélkül. Cégünk minden vásárlás esetén, a megvásárolt termékhez mellékeli a kiállított számlát, melyen megtalálható a termék részletes beépítési útmutatójának a webes linkje. Minden esetben az árú átvétele során, ha az üzleteinkben, ha a futártól veszi át a terméket, kérjük győződjön meg róla, hogy a megvásárolt termék hibátlan, nem sérült, nem gyári hibás, stb…Utólagosan jelzett fizikai sérült terméket nem tudunk kicserélni, vissza venni!! Amennyiben még a vásárlás előtt szeretne részletesebben tájékozódni a fogyasztót megillető jogokról, akkor természetesen kollégáink készséggel adnak felvilágosítást önnek.

Elállási jog
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztó az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, még a visszaküldés előtt köteles eljuttatni az eladónak. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az elállási jog nem illeti meg a fogyasztót, ha a termék megrongálódott, megsérült esetleg hiányosan érkezik vissza vagy használatba vették, illetve garanciális jellegű meghibásodás esetén. Utánvétes csomagokat nem áll módunkban átvenni. A visszaérkezett termékek megvizsgálását követően, (ha a szakértő mindent rendben talált), legkésőbb 14 napon belül cégünk visszatéríti a termékért kifizetett vételárat.

Vitarendezési lehetőségek
Az ügyfél a termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg: Ügyfélszolgálat: 1215 Budapest, Árpád utca 21. Központi email cím: rendeles@henzol.hu – Az üzletben tett szóbeli panaszt cégünk azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az ügyfélnek átadja. – Az írásban (email, postai úton vagy a Vásárlók könyvébe) tett panaszt cégünk a beérkezést követő 15 napon belül szintén írásban, érdemben megválaszolja. Amennyiben cégünk és az ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre az ügyfél számára: – Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az ügyfél fogyasztói jogainak megsértését vélelmezi, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el. – Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Árak
Áraink tájékoztató jellegűek, a beszerzés és a devizaárfolyamok változásának függvényében, előzetes értesítés nélkül változhatnak! Az oldalon található információk helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk. Az oldalainkon feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Szállítás
Ha 12:00-ig leadja a rendelését azt másnap kézhez kapja, nem kell napokat, esetleg heteket várnia!
Webshopunkban csak Magyarország területére kérhet kiszállítást! A kiszállítás költsége 3000.-Ft / csomag, súlytól függetlenül!
Folyamatos fejlesztésünknek köszönhetően, 2020.12.15.-től megújult, biztonságosabb lett a termékeink csomagolása, kiszállítása!
Így biztos lehet benne, hogy amikor kézhez kapja termékünket az épp olyan hibátlan, sértetlen állapotban lesz, mint amikor elhagyta üzletünket!
Ha esetleg kiszállításkor mégis sérült csomagot kap kézhez, kérjük ezt jelezze a futárnak és vegyenek fel jegyzőkönyvet, mert ez szükséges a további ügyintézéshez!